etməklik

etməklik
köhn. bax etmək. Mən bəni-adəm üçün görməmişəm səcdə ola; Səcdə etməklik üçün hanı həqqin fərmanı? S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • köməklik — bax kömək 1 və 2 ci mənalarda. Etiqad et buna, yəqinə inan; İstəməzdim köməklik insandan. A. S.. Müqabil köməklik hər zaman mümkündür. . M. S. O.. Köməklik etmək (eləmək) – bax kömək etmək («kömək»də). Geridə qalanlara köməklik etmək. – <Yusif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəvzəklik — is. Çox danışqanlıq, lağlağılıq, boşboğazlıq, naqqallıq. <Xan:> Bivecdir, əlindən zəvzəklikdən başqa bir şey gəlməz. Ç.. Yaman qəzəbləndi bu zəvzəkliyə; Baş həkim Cahangir çıxdı özündən. B. V.. Zəvzəklik etmək – boşboğazlıq etmək, naqqallıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zirəklik — is. Bacarıq, əlindən iş gəlmə, cəldlik, çeviklik, diribaşlıq. Uşağın zirəkliyi. – <Nəbi> öz zirəklik və qoçaqlığı ilə Şuşa qalasında məşhurlaşır. «Qaçaq Nəbi». Altı il ərzində Budaq oxudu, tərbiyələndi. Gözəl əxlaqı, pak və səmimi ürəyi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diligödəklik — is. Birinin yanında eybi, qüsuru, nöqsanı, yaxud sirri olduğu üçün danışmağa, söz söyləməyə, yaxud etiraz etməyə haqqı olmadığını hiss etmə. Diligödəkliyi də o babətdən idi ki, Münəvvər xanımın binadan başdan uşağı olmurdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • erkəklik — is. 1. Erkək insan və ya heyvanın hal və sifəti. 2. Yaşa dolma, həddi büluğa çatma, yetkinlik. 3. dan. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq, tərbiyəsizlik. Erkəkliyinə salmaq (qabalıq etmək, qanmazcasına hərəkət etmək) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pəltəklik — is. Danışarkən bəzi səsləri düzgün tələffüz edə bilməməkdən ibarət nitq nöqsanı. Pəltəkliyi müalicə etmək. – Oğlan məhz pəltəkliyinin gülüşə səbəb olduğunu düşünüb, qulağının dibinəcən qızardı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzəlilik — is. Məzəli adamın hal və hərəkəti; oyunbazlıq, təlxəklik. Məzəlilik etmək (eləmək) – gülməli hərəkətlər etmək, oyun çıxartmaq, hoqqabazlıq etmək, təlxəklik etmək. <Pəri Cadu:> Bu da bizim dəlimizdir. Belə məzəlilik edir. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəldlik — is. Diribaşlıq, zirəklik, çeviklik; hərəkətdə, işdə itilik, sürət. Məmmədvəli bir quş cəldliyi ilə ayağa qalxdı, o biri otağa keçdi. S. Rəh.. Lakin <Əkbər> heç vaxt . . özündə belə cəldlik, cəsarət və möhkəmlik hiss etməmişdi. M. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”